1. Jak zostały odkryte fale elektromagnetyczne?
2. Fale radiowe
3. Mikrofale
4. Promieniowanie podczerwone
5. Światło widzalne
6. Promieniowanie ultrafioletowe
7. Promieniowanie rentgenowskie
8. Promieniowanie gamma
9. Ważniejsze fakty z historii odkryć promieniowania
    elektromagnetycznego przedstawione na osi czasu


6. Promieniowanie ultrafioletowe
    W tym samym roku, kiedy William Herschel stwierdził istnienie promieniowania podczerwonego, Wilhelm Ritter odkrył promieniowanie ultrafioletowe. Jest ono niewidoczne dla oka ludzkiego. Promieniowanie nadfioletowe ma częstotliwość większą od częstotliwości fal widzialnych. Emitowane jest przez Słońce, może być również generowane za pomocą lamp kwarcowych.
Stymuluje produkcje witaminy D w organizmie człowieka. Nadmierna dawka tego promieniowania może powodować raka skóry. Przed promieniowaniem ultrafioletowym, (pochodzącym ze Słońca), Ziemię chroni warstwa atmosfery ziemskiej (ozonosfera), zawierająca ozon (są to cząsteczki, składające się z trzech atomów tlenu - O3).
Obecnie obserwuje się tworzenie tzw. dziury ozonowej, dzieje się tak dlatego, ponieważ do atmosfery uwalniane są związki chemiczne zwane freonami, które występują w aerozolach i  starego typu lodówkach. Substancje te niszczą ochronną warstwę ozonową.Wzorcowanie wag oraz świadectwa charakterystyki energetycznej to tematy pokrewne do waga samochodowa Jednak żadnego związku nie mają z tym pieluchomajtki. ocena oddziaływania na środowisko, zagrożenia ekologiczne, miesięcznik przyrodniczy.