Elementy historii fizyki w nauczaniu fizyki współczesnej w szkole średniej - przygotowanie materiałów pomocniczych dla nauczycieli
 
Historia odkryć współczesnych nośników informacji
oraz sposobów ich przekazywania i gromadzenia
 


Wzorcowanie wag oraz świadectwa charakterystyki energetycznej to tematy pokrewne do waga samochodowa Jednak żadnego związku nie mają z tym pieluchomajtki. ocena oddziaływania na środowisko, zagrożenia ekologiczne, miesięcznik przyrodniczy.